Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Dzierżoniów
Ogłoszenie o naborze Nr 86640

Warunki pracy


 • praca na stanowisku administracyjno-biurowym, ma charakter głównie pracy umysłowej, odbywa się przede wszystkim w pozycji siedzącej.

 • praca w systemie jednozmianowym w godz. 7:30-11:30. stanowisko wyposażone w monitor ekreanowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

 • praca wymaga przemieszczania się po piętrach budynku za pomocą schodów, miejsce pracy znajduje się na I kondygnacji, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak wind, podjazdów i toalet dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty oraz analizuje sprawy dotyczące tematyki związanej z profilaktyczną ochroną zdrowia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji
 • sporządza skierowania na badania z zakresu medycyny pracy, specjalistyczne, sanitarno-epidemiologiczne oraz skierowania na szczepienia ochronne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, prowadzi ewidencję wydanych skierowań
 • sprawdza pod względem merytorycznym faktury za wykonane usługi medyczne, weryfikuje rodzaj przeprowadzonych badań i ich kosztów w stosunku do zawieranych umów z placówkami medycznymi
 • sprawdza pod względem merytorycznym wnioski dotyczące refundacji kosztów zakupu okularów do pracy przed monitorem ekranowym
 • prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz sporządza okresowe analizy i sprawozdania z zakresu zwolnień lekarskich
 • organizuje i prowadzi szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • prowadzi dokumentację oraz analizuje sprawy związane z profilaktyką poekspozycyjną
 • prowadzi elektroniczny dziennik korespondencji (E-Komenda) oraz obsługuje elektroniczny System Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)
 • dokonuje podziału dokumentacji wytworzonej w zespole na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, klasyfikuje ją zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość przepisów ustawy o Policji
 • posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy, doświadczenia zawodowego i przygotowania dydaktycznego do właściwej realizacji programów szkoleń
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Poufne, w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • samodzielność, dyspozycyjność, dokładność
 • umiejętność interpretowania przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

  Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

  29 Lis 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie

  dolnośląskie / Strzelin

  nadzór nad terenami zielonymi, wykonywanie prac agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, koszenie, strzyżenie żywopłotów, wykonywanie klombów; Wymagania konieczne: Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

  Kosmetyczka

  29 Lis 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie

  dolnośląskie / Bielawa

  - zabiegi na twarz i ciało, manicure i pedicure - dbanie o stanowisko pracy, dezynfekcja narzędzi - obsługa apartury i urządzeń - prowadzenie kart klienta - dobór i sprzedaż preparatów do pielęgnacji domowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie...

  Doradca klienta

  29 Lis 2021

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

  dolnośląskie / Nowa Ruda

  w/g harmonogramu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak