Asystent rodziny

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Asystent rodziny
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Numer: StPr/21/5969
OBOWIĄZKI:
Świadczenie pracy w środowisku w miejscu zamieszkania rodziny zakwalifikowanej do objęcia wsparciem przez asystenta rodziny lub w miejscu uzgodnionym z rodziną (w wymiarze niemniejszym niż 75% zadaniowego czasu pracy), w tym w szczególności: opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną; współpraca z członkami rodziny, konsultacja z pracownikiem socjalnym; opracowywanie przy współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który został skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej ;udzielanie pomocy rodzinom: - w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, - rozwiązywaniu problemów socjalnych, -rozwiązywaniu problemów psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin; podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla dzieci i rodziny.Praca administracyjna polegająca na zbieraniu i dokumentowaniu udzielonej pomocy, konsultacje z pracownikiem socjalnym, udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego i innych spotkaniach niezbędnych do efektywnej pracy z rodziną. Praca w systemie zadaniowym - pełen etat, 1/2 etatu lub umowa zlecenie. Praca z rodziną na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KątachWrocławskich. Oferta dostępna w sali C.Kontakt z pracodawcą - e-mail: sekretariat@gopskaty.pl, tel.: 71 33 47 226.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Asystent rodziny
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

1) wykształcenie: - wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, bądź:- wykształcenie średnie lub średnie branżowe w brzmieniu ustalonym przez art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 2245) i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, 2) staż pracy: brak wymagań, 3) umiejętność-specjalność - znajomość przepisów z art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1876, ze zm.) oraz o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, a w szczególności dotyczących zadań asystenta rodziny- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- kandydat/kandydatka nie może być pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być jej/jemu zawieszona, ani ograniczona;- nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa i umyślne przestępstwa skarbowe- znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, 4) inne:- posiadanie cech osobowościowych pożądanych na stanowisku asystenta tj.: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, empatia, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność zachowania tajemnicy, umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną itp.- prawo jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy, - obywatelstwo polskie,- nieposzlakowana opinia

Miejsce pracy:

Kąty Wrocławskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

26 Paź 2021

Nationale-Nederlanden

dolnośląskie / Świdnica

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Magazynier bez uprawnień

26 Paź 2021

BEL-POL

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Rozładowywanie dostaw, Dbanie o towar, Załadunek aut towarem. Zaangażowania w powierzone obowiązki, Odpowiedzialności, Uczciwości i sumienności w wykonywaniu zadań, Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Uprawnienia do...

Magazynier

26 Paź 2021

BEL-POL

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Rozładowywanie dostaw, Dbanie o towar, Załadunek aut towarem. Zaangażowania w powierzone obowiązki, Odpowiedzialności, Uczciwości i sumienności w wykonywaniu zadań, Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Uprawnienia do...