Bb/ pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Bb/ pracownik socjalny
Miejsce pracy: Wałbrzych
Numer: StPr/20/1560
OBOWIĄZKI:
Charakterystyka wykonywanej pracy 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych.2.Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych.3.Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego.4.Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.5.Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami. 6.Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej.7.Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin , o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu- wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do dps, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.9.Kierowanie osób bezdomnych do specjalistów prowadzących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, motywowanie i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności.10.Właściwe, dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń Ośrodka.11.Zachowanie tajemnicy służbowej, nieudostępnianie informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych.12.Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.13.Kierowanie się w pracy zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej.14.Udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.15.Przygotowywanie pism i odpowiedzi na skargi i wnioski16.Opracowywanie sprawozdań i analizy z działalności oraz wniosków dotyczących problemów pracy socjalnej i przedkładanie ich przełożonemu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika, socjologia, politologia, psychologia


Wymagania inne:

Doświadczenie zawodowe mile widziane.

Miejsce pracy:

Wałbrzych


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Pomocnik produkcyjny

18 Sty 2021

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Pomoc w produkcji elementów budowlanych, wykończeniowych oraz dekoracyjnych z gipsu i betonu, ręczne i mechaniczne wylewanie i formowanie płytek z betonu i gipsu. Liczba godzin pracy w miesiącu 80. Doświadczenie nie jest obowiązkowe. Miejsce pracy: ul....

Operator produkcji

18 Sty 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

dolnośląskie / Legnickie Pole

Wytwarzanie produktów zgodnych z instrukcją pracy standardowej, instrukcją kontroli i instrukcją stanowiskową oraz procedurami zintegrowanego systemu zarządzania jakości. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Język:...

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

18 Sty 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

dolnośląskie / Środa Śląska

obsługa urządzeń przemysłu ceramicznego , dbałość o ciągłość produkcji, kontrola wyprodukowanego produktu Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: [Umiejętność 1] : siła fizyczna, dźwiganie powyżej 20 kg