Bb/ pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Bb/ pracownik socjalny
Miejsce pracy: Wałbrzych
Numer: StPr/21/1494
OBOWIĄZKI:
Charakterystyka wykonywanej pracy 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin wielodzietnych, niepełnych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, osób dotkniętych klęską żywiołową i zdarzeniem losowym, bezdomnych.2. Przygotowywanie rzetelnych, dokładnych i sumiennych wniosków wraz z wymaganą dokumentacją dotyczących realizacji świadczeń pieniężnych i rzeczowych.3. Dokładne i rzetelne wprowadzanie zebranych danych do programu komputerowego.4. Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.5. Aktywizacja środowiska lokalnego wokół problematyki pomocy społecznej, współpraca i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami. 6. Współpraca z placówkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozeznaniu potrzeb środowiska oraz realizacji świadczeń i pracy socjalnej.7. Dokładne i rzetelne wypełnianie druków dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin , o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu- wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, objęcia pomocą usługową, skierowania do dps, dla potrzeb przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.9. Kierowanie osób bezdomnych do specjalistów prowadzących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, motywowanie i wspieranie w procesie wychodzenia z bezdomności.10. Właściwe, dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń Ośrodka.11. Zachowanie tajemnicy służbowej, nieudostępnianie informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych.12. Przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.13. Kierowanie się w pracy zasadą dobra osób i rodzin, poszanowania ich godności osobistej.14. Udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.15. Przygotowywanie pism i odpowiedzi na skargi i wnioski16. Opracowywanie sprawozdań i analizy z działalności oraz wniosków dotyczących problemów pracy socjalnej i przedkładanie ich przełożonemu.Praca w godz. 7:30 - 15:30
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika, socjologia, politologia, psychologia


Wymagania inne:

Doświadczenie zawodowe mile widziane.

Miejsce pracy:

Wałbrzych


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 450 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Hartownik

24 Wrz 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Oferujemy: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio w firmie naszego Klienta Dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za pracę w systemie 4-brygadowym Dodatek do wynagrodzenia za pracę na drugiej zmianie oraz dodatek za pracę w porze...

Technik utrzymania ruchu

24 Wrz 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Nowa Ruda

Oferta: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawieranej bezpośrednio z firmą naszego klienta - 1 umowa na 12 miesięcy - czas nieokreślony Godziny pracy: na 3 zmiany, 8 h: 6-14,14-22, 22-6 (od poniedziałku do piątku, weekendy wolne ) Atrakcyjne...

Mechatronik

24 Wrz 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Oferujemy: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio w firmie naszego Klienta Dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za pracę w systemie 4-brygadowym Dodatek do wynagrodzenia za pracę na drugiej zmianie oraz dodatek za pracę w porze...