Dd/funkcjonariusz służby celno-skarbowej/ specjalista służby celno-skarbowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Dd/funkcjonariusz służby celno-skarbowej/ specjalista służby celno-skarbowej
Miejsce pracy: Wałbrzych
Numer: StPr/21/0056
OBOWIĄZKI:
- zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń orazściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych,- kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,- kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczenia i zużycia wyrobów akcyzowych oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,- kontrola przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,- kontrola transportu drogowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych,- kontrola wywozu i przywozu na terytorium RP towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom,- kontrola paliw w zbiornikach pojazdów samochodowych lub innych środków przewozowych,- prowadzenie postępowania mandatowego,- przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki,- kontrola ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym,- wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielania wsparcia komórkom dochodzeniowo-śledczym,- wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,- realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie - Kodeks postępowania karnego i ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej,- organizowanie i koordynacja czynności kontroli w ramach zespołów kontrolnych,- współpraca z innymi służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, - podejmowanie wspólnych działań z innymi organami i instytucjami zmierzających do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe, brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) funkcjonariuszem może być osoba:1. będąca obywatelem polskim,2. korzystająca z pełni praw publicznych,3. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,4. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,5. ciesząca się nieposzlakowaną opinią,6. której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.Kwalifikacje zawodowe dodatkowe:wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne (w komórkach dochodzeniowo-śledczych),

Miejsce pracy:

Wałbrzych


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Magazynier w Magazynie Technicznym

10 Lut 2021

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

dolnośląskie / Środa Śląska

przyjmowanie i rozmieszczanie towarów w odpowiednich strefach magazynowych kontrola i rozładunek dostaw towarów wydawanie towarów na poszczególne działy kontrola stanów magazynowych obsługa przyjęć i wydań magazynowych sprawdzanie i rejestracja zgodności...

Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

10 Lut 2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelinie

dolnośląskie / Strzelin

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie (powiat Strzeliński), bezpośredni oraz telefoniczny kontakt z petentem, praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu o szerokim zakresie zadań i odpowiedzialności, okresowo praca przy...

Pracownik agencji pracy tymczasowej

09 Lut 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

dolnośląskie / Kamienna Góra

Rekrutacja i koordynowanie pracowników, nawiązywanie kontaktów i współpraca z agencjami na terenie Ukrainy i Rosji, Prace biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Język: ukraiński, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 -...