Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Świdnica
Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

STANGL Technik Polska Sp. z o.o. należy do grupy SPIE Deutschland & Zentraleuropa działającej w Niemczech, Polsce, Austrii, Republice Czeskiej, Słowacji i Węgrzech. Grupa zatrudnia ponad 17.000 pracowników (z czego ok. 240 osób w STANGL Technik Polska) a w roku 2021 osiągnęła obrót ok. 2,4 mld €. W Polsce działamy w 6 oddziałach w tym w trzech (w Świdnicy, Warszawie i Poznaniu) zajmujących się dużymi projektami z zakresu technicznego wyposażenia budynków w kompletne instalacje mechaniczne i elektryczne. Oprócz projektowania i realizacji nowoczesnego wyposażenia technicznego obiektów kubaturowych, spółka STANGL Technik Polska zajmuje się świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń i instalacji technicznych, budową i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych w zakresie niskiego i średniego napięcia a także budową i utrzymaniem infrastruktury energetycznej na drogach, w tym oświetlenia dróg i placów oraz sygnalizacją uliczną.

Twój zakres obowiązków
 • Opracowanie, okresowa weryfikacja oraz nadzór nad wszelką dokumentacją BHP Spółki
 • Sporządzanie niezbędnych dokumentów, raportów BHP, instrukcji BHP, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) i innych wynikających z wymagań Klientów oraz planu Bioz na realizowanych inwestycjach,
 • Opracowywanie oraz okresowa weryfikacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Prowadzenie procesu postępowania powypadkowego oraz udział w komisji wypadkowej,
 • Prowadzenie rejestru wypadków oraz chorób zawodowych,
 • Sporządzanie raportów z zakresu BHP i Ochrony Środowiska,
 • Pełnienie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w komisji ds. BHP
 • Nadzór nad gospodarką odzieżą ochronną i środkami ochrony indywidualnej dla pracowników Spółki
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP
 • Reprezentowanie Pracodawcy przed jednostkami nadzoru w trakcie kontroli,
 • Nadzór nad urządzeniami i sprzętem ochrony osobistej (opracowanie procedur okresowej kontroli i oceny stanu technicznego takich urządzeń, organizacja nadzoru na budowach i w oddziałach Spółki)
 • Nadzór nad badaniami technicznymi elektronarzędzi (opracowanie procedur okresowych badań elektronarzędzi, organizacja badań, przechowywanie dokumentów kontroli okresowej)
 • Okresowa kontrola organizacji miejsc pracy (biura, magazyny) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami, karty odpadów (BDO)
 • Organizacja nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy robót realizowanych przez podległych pracowników Spółki i pracowników firm podwykonawczych,
 • Organizacja bieżącej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na realizowanych projektach,
 • Kontakt z innymi służbami BHP znajdującymi się na prowadzonych budowach, zwłaszcza służbami odpowiedzialnymi za budowę oraz przedstawicielami Inwestora

 

Nasze wymagania
 • Wykształcenie wyższe o profilu BHP
 • 2 lata doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku
 • Znajomość przepisów BHP, p.poż.,prawa pracy i ochrony środowiska
 • Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Uprawnienia do przeprowadzania szkoleń okresowych
 • Prawo jazdy kat. B

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Doradca Techniczno-Handlowy

07 gru 2022

Kuhn Polska Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wałbrzych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Pozyskiwanie nowych Klientów Sporządzanie ofert, negocjacje handlowe. Sprzedaż i wynajem maszyn Przygotowywanie ofert sprzedaży na podstawie zamówienia klienta, Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych...

Inżynier ds. Infrastruktury

07 gru 2022

TERMAT Sp. z o.o.

dolnośląskie / Środa Śląska

Opis stanowiska pracy: Planowanie przeglądów budynków instalacji obiektów. Planowanie remontów obiektów. Prowadzenie KOB. Dokumentacja obiektów budowlanych. Nadzór nad obiektami, instalacjami elektrycznymi, bytowymi, HVAC. Nadzór nad dokumentacją. Nadzór...

Technik Farmacji

07 gru 2022

Ziko Apteka Sp. z o.o.

dolnośląskie / Kamienna Góra

Do naszego zespołu poszukujemy farmaceutów z pasją i zamiłowaniem, dla których misją jest niesienie pomocy i wsparcie Pacjentów. Oczekiwania: Wykształcenie farmaceutyczne Otwartość na Pacjenta i troska o jego zdrowie Odpowiedzialność i zaangażowanie w...