Inspektor

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 69008

Warunki pracy

Praca biurowa, przy komputerze w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
Praca na drugim piętrze. Brak wind i podjazdów, toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Ewidencjonowanie pism jawnych i niejawnych wpływających i wypływających z wydziału w celu właściwego obiegu dokumentów.
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych policjantom i pracownikom wydziału w celu wsparcia w bieżącej pracy naczelnika wydziału.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz do archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w celu właściwego gromadzenia i przechowywania wytworzonych materiałów.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i policjantów, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej w celu dostarczenia dla służb finansowych.
 • Sporządzanie informacji na temat terminowości załatwianych spraw w celu wyeliminowania ewentualnych zaległości.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu naczelnikowi lub zastępcy naczelnika wydziału w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Kopertowanie pism i dokumentów w celu przesłania do innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji zewnętrznych.
 • Sporządzanie krótkich pism na komputerze na polecenie naczelnika wydziału w celu wsparcia pracy naczelnika i innych pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

  Specjalistę ds. Transportu

  30 Paź 2020

  Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

  dolnośląskie / Środa Śląska

  koordynacja oraz realizacja działań związanych z terminową dostawą towarów do klientów, wyszukiwanie i negocjowanie najkorzystniejszych ofert transportowych na rynku, bieżące rozwiązywanie problemów związanych z odbiorem, transportem i dostawą oraz...

  Pracownik Magazynowy

  30 Paź 2020

  Hemmersbach

  dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

  Zadania Przyjmowanie towaru, kontrola wizualna stanu przesyłek, wprowadzanie informacji do wewnętrznego systemu - praca przy komputerze Lokalizowanie części na terenie magazynu, przygotowywanie oraz kompletowanie zamówień Pomoc przy rozładunku i załadunku,...

  Lekarz Pediatra

  30 Paź 2020

  Grupa Neuca

  dolnośląskie / Dzierżoniów

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: realizację świadczeń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad dziećmi w ramach POZ, diagnostykę i leczenie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną, prowadzenie działań...