Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Strzelin
Ogłoszenie o naborze Nr 83022

Warunki pracy

Praca przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Praca statyczna - przy monitorze ekranowym. Praca dynamiczna na terenie urzędu i jednostki jemu podległej.

Zakres zadań

  • Organizuje i koordynuje pracę Zespołu.
  • Administruje na poziomie lokalnym Komendy policyjnymi systemami informatycznymi.
  • Nadzoruje stan techniczny i poprawne funkcjonowanie sprzętu teleinformatycznego oraz zaopatruje w materiały eksploatacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Sporządza dokumenatcję dotyczącą nadawania, zmiany, oraz odwoływania uprawnień do dostępu do policyjnych systemów informatycznych.
  • Dokonuje rejestracji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i innych aplikacjach.
  • Prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatycznego, będącego na wyposażeniu Komendy, w tym sprzętu powierzonego i prywatnego oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z informatyką i teleinformatyką lub o podobnym zakresie zadań
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Hartownik

24 Wrz 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Oferujemy: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio w firmie naszego Klienta Dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za pracę w systemie 4-brygadowym Dodatek do wynagrodzenia za pracę na drugiej zmianie oraz dodatek za pracę w porze...

Technik utrzymania ruchu

24 Wrz 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Nowa Ruda

Oferta: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawieranej bezpośrednio z firmą naszego klienta - 1 umowa na 12 miesięcy - czas nieokreślony Godziny pracy: na 3 zmiany, 8 h: 6-14,14-22, 22-6 (od poniedziałku do piątku, weekendy wolne ) Atrakcyjne...

Mechatronik

24 Wrz 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Oferujemy: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio w firmie naszego Klienta Dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za pracę w systemie 4-brygadowym Dodatek do wynagrodzenia za pracę na drugiej zmianie oraz dodatek za pracę w porze...