Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 87488

Warunki pracy

 1.    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 a)    praca administracyjno-biurowa (siedząca przy komputerze)


 b)   praca w terenie, cały powiat świdnicki (oględziny obiektów budowlanych)


 c)    praca związana z obsługą klienta, wystąpieniami publicznymi (prowadzenie przesłuchań stron i świadków, udział w rozprawach administracyjnych, zapoznawanie stron z dokumentacją i aktami spraw, udział w oględzinach obiektów, udzielanie wyjaśnień i wykładni z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego)


 d)   praca zespołowa


 2.    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 a)    urząd jest ulokowany na parterze budynku, w którym będzie wykonywana praca.


 b)   jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych


 3.    Inne:


 a)    praca jednozmianowa w porze dziennej.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego, w których organem orzekającym jest w I instancji PINB w Świdnicy,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielania wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych w nadzorze budowlanym
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowlanego i orzecznictwa
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego z zakresu działalności nadzoru budowlanego
 • biegła umiejętność redagowania aktów administracyjnych
 • umiejętność obsługi komputera w tym programów typu MS OFFICE
 • umiejętność analitycznego stosowania przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego w odniesieniu do właściwości nadzoru budowlanego
 • prawo jazdy kat. B - co najmniej od 2 lat
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność biegłego przyswajania dużej ilości treści oraz wiedzy technicznej
 • umiejętność pracy pod presją czasu (konieczność przestrzegania terminów wynikających z przepisów)
 • podzielność uwagi przy wykonywaniu zadań
 • umiejętność analitycznego precyzowania wypowiedzi w mowie i piśmie
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • odporność na stres i umiejętność radzenia w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Księgowa / Księgowy

05 Gru 2021

TERMAT Sp. z o.o.

dolnośląskie / Środa Śląska

Zadania: Dbałość o poprawny obieg dokumentów, Prowadzenie bieżących kontroli w obszarze materiałowo – surowcowym i produktów gotowych, Wykonywanie przelewów, księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z należnościami, Weryfikacja,...

Księgowa / Księgowy

05 Gru 2021

TERMAT Sp. z o.o.

dolnośląskie / Środa Śląska

Zadania: Dbałość o poprawny obieg dokumentów, Prowadzenie bieżących kontroli w obszarze materiałowo – surowcowym i produktów gotowych, Wykonywanie przelewów, księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z należnościami, Weryfikacja,...

Projektant konstrukcji żelbetowych - prefabrykowanych

05 Gru 2021

Termat Sp. z o.o.

dolnośląskie / Środa Śląska

Opis stanowiska: Projektowanie i zatwierdzanie projektów konstrukcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych wraz z ich optymalizacją w zależności od technologii wytwarzania. Opracowywanie i zatwierdzanie obliczeń i analiz projektowych. Nadzór nad...