Młodszy wychowawca

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Młodszy wychowawca
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Numer: StPr/21/0722
OBOWIĄZKI:
Organizowanie pracy wychowawczej w grupie, opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami, praca indywidualna z dzieckiem, współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka. Wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych. Dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia dziecka oraz opieka w czasie choroby. Współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie. Zaopatrzenie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia od momentu umieszczenia do w placówce. Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań. Praca w godz.: 9-21, 21-9.Oferta dostępna w sali C. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 8316 66 42, e-mail: sekretariat@pcus.pl, ddyba@pcus.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawcą albo na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, staż pracy: brak wymagań, osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, jest zdolna do prac w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do pracy

Miejsce pracy:

Kąty Wrocławskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Magazynier w Magazynie Technicznym

10 Lut 2021

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

dolnośląskie / Środa Śląska

przyjmowanie i rozmieszczanie towarów w odpowiednich strefach magazynowych kontrola i rozładunek dostaw towarów wydawanie towarów na poszczególne działy kontrola stanów magazynowych obsługa przyjęć i wydań magazynowych sprawdzanie i rejestracja zgodności...

Młodszy inspektor nadzoru budowlanego

10 Lut 2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelinie

dolnośląskie / Strzelin

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie (powiat Strzeliński), bezpośredni oraz telefoniczny kontakt z petentem, praca w zmiennych warunkach - praca pod presją czasu o szerokim zakresie zadań i odpowiedzialności, okresowo praca przy...

Pracownik agencji pracy tymczasowej

09 Lut 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

dolnośląskie / Kamienna Góra

Rekrutacja i koordynowanie pracowników, nawiązywanie kontaktów i współpraca z agencjami na terenie Ukrainy i Rosji, Prace biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Język: ukraiński, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 -...