Nn/ psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
Nn/ psycholog
Miejsce pracy: Wałbrzych
Numer: StPr/21/1644
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieciom i młodzieży, udzielanie uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika specjalna, opiekuńczo- wychowawcza z terapią

Miejsce pracy:

Wałbrzych


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 949 - 4 046 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Księgowa / Księgowy

26 Paź 2021

TERMAT Sp. z o.o.

dolnośląskie / Środa Śląska

Zadania: Dbałość o poprawny obieg dokumentów, Prowadzenie bieżących kontroli w obszarze materiałowo – surowcowym i produktów gotowych, Wykonywanie przelewów, księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z należnościami, Weryfikacja,...

Administrator Usług Transportu

26 Paź 2021

Hemmersbach

dolnośląskie / Bielany Wroclawskie

Twoje zadania Organizowanie i nadzór przesyłek Przetwarzanie zleceń transportowych Kontakt z dostawcami Praca z wewnętrznym programem magazynowym Przygotowywanie i aktualizowanie raportów w Excel Tworzenie sieci kontaktów firm transportowych na całym świecie...

Elektryk

26 Paź 2021

Kuźnia Jawor SA

dolnośląskie / Jawor

Czym się zajmiesz? Wykonywaniem elektrycznych prac naprawczych, usuwaniem bieżących usterek i awarii Udziałem w pracach konserwacyjno–remontowych Dokonywaniem przeglądów urządzeń produkcyjnych Realizacją inwestycji i modernizacją parku maszynowego...