Pracownik socjalny - 854

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Pracownik socjalny - 854
Miejsce pracy: Świdnica
Numer: StPr/21/1893
OBOWIĄZKI:
świadczenie pracy socjalnej, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do usykania tych świadczeń; udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisamii prawa w realizacji zadań; pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu i przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej podanych warunków:1/ posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownuj socjalny;2/posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 3/ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna; 4/ ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika; pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;przed dniem 1 maja 2004r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach:pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia. Mile widziane orzeczenie stopnia niepełnosprawności.

Miejsce pracy:

Świdnica


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Technik Farmaceutyczny [rekrutacja prowadzona online]

23 Paź 2021

Apteka Dr.Max

dolnośląskie / Ząbkowice Śląskie

Obowiązki: obsługa pacjentów na najwyższym poziomie sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept zamawianie towaru monitorowanie stanów w magazynie aptecznym przestrzeganie standardów sieci...

Magister Farmacji [rekrutacja prowadzona online]

23 Paź 2021

Apteka Dr.Max

dolnośląskie / Ząbkowice Śląskie

Poszukujemy Magistra Farmacji na cały etat oraz dodatkowe godziny! Obowiązki: obsługa pacjentów na najwyższym poziomie sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept zamawianie towaru...

Pomoc kuchenna

23 Paź 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie

dolnośląskie / Strzelin

- oferta pracy w ramach prac interwencyjnych ze środków EFS POWER; dotycząca obróbki warzyw i mięs, przygotowania posiłków, prac porządkowych, Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak