Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Kąty Wrocławskie
Numer: StPr/21/2342
OBOWIĄZKI:
- Praca socjalna.- Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.- Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywanie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.- Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.- Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.- Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.- Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.- Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,- Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.- Opracowanie i realizacja projektów socjalnych.Praca w godz.: 7:30-15:30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek), 8:00-16:00 (środa). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich oraz w granicach Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Oferta dostępna w sali C.Kontakt z pracodawcą - e-mail: sekretariat@gopskaty.pl, tel.: 71 33 47 226.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pracownik socjalny
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

1) wykształcenie: niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020.1876 ze zmianami)2) staż pracy: brak wymagań, 3) umiejętność-specjalność:- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,- znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- niekaralność,4) inne: - prawo jazdy kat. B oraz własny samochód osobowy,- dobra znajomość obsługi komputera,- obywatelstwo polskie.- nieposzlakowana opinia.- umiejętność pracy w zespole, - posiadanie cech osobowościowych pożądanych na w/w stanowisku tj.: komunikatywność, samodzielność, kreatywność, empatia, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność zachowania tajemnicy itp.

Miejsce pracy:

Kąty Wrocławskie


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 350 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Kasjer sprzedawca

08 Maj 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Nowa Ruda

- obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o ekspozycję towarów i porządek w sali sprzedaży

Pracownik biurowy

08 Maj 2021

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

Obsługa komputera, obsługa pakietu MS office, segregowanie dokumentów.Umowa zlecenie 3 lata,ilośc godzin w miesiącu około 160praca w godzinach 8-16 Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Język: ukraiński, w mowie - C1 -...

Elektryk

08 Maj 2021

TERMAT Sp. z o.o.

dolnośląskie / Środa Śląska

Opis stanowiska: utrzymanie ruchu urządzeń linii produkcyjnej, bieżące serwisowanie oraz utrzymanie prawidłowego stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych, naprawa oraz usuwanie usterek maszyn. Wymagania: uprawnienia SEP E1 do 1 kV, doświadczenie w...