Senior IT Engineer

Career Opportunities
at Amazon

Senior IT Engineer
Bielany Wrocławskie
Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie
nr. ref.: 1388095

Amazon zatrudni inżyniera IT do pracy w jednym z naszych centrów logistycznych.Wybrany przez nas kandydat będzie cechować się dobrą orientacją w funkcjonowaniu swoich obszarów odpowiedzialności, jednocześnie kontrolując procesy zmian. Pracownik zatrudniony na stanowisku inżyniera IT będzie zajmować się budową i obsługą środowisk infrastruktury, mając znaczący wkład w działania decydujące o sprawnym funkcjonowaniu platformy IT. Ponadto do obowiązków wybranego kandydata będzie należeć zapewnienie sprawnego przebiegu wszystkich prac związanych z infrastrukturą. Każdy dzień w Amazon to zupełnie nowe doświadczenia, co oznacza, że wybrany kandydat musi posiadać umiejętność sprawnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się środowisku i radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.
Ponieważ wierzymy, że różnorodność działa na korzyść zespołów, zapraszamy do procesu rekrutacji osoby o różnej płci, w różnym wieku, o różnym wykształceniu i doświadczeniu.
Poszukujemy osób, które gotowe są ciężko pracować, a jednocześnie dobrze się bawić i tworzyć historię razem z nami.

Co sprawia, że dobrze pracuje się w naszym zespole?

 • Wybrany kandydat dołączy do zespołu odpowiedzialnego za to, co dzieje się po kliknięciu przez klienta przycisku „kup”.
 • Oferujemy możliwości rozwoju poprzez zarządzanie projektami typu build & deploy, pracę nad budową wstępnej wersji środowiska, ciągłe doskonalenie rozwiązań i tworzenie innowacji, które są naszymi priorytetami.
 • W związku z szybkim rozwojem naszej sieci realizacji zamówień, wybrana osoba będzie pracować nad ambitnymi i złożonymi problemami związanymi ze skalowaniem i rozwojem usług, aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów.

Co wniesie do naszego zespołu wybrany kandydat?

 • Wysoki stopień autonomii i odpowiedzialności we wszystkich obszarach dotyczących infrastruktury IT i innych dziedzinach.

 • Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań i umiejętność pracy z dostawcami zewnętrznymi.

 • Oryginalny sposób myślenia, cechujący się ciekawością i nieustannym poszukiwaniem możliwości zmian na lepsze, niezależnie od tego, jak dobra jest sytuacja zastana.

 • Podejście, które zawsze wiąże się z pytaniem: co możemy zrobić lepiej?

 • Umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i wspólnego działania zorientowanego na wprowadzanie innowacji i doskonalenie metod pracy.

 • Potwierdzoną umiejętność kierowania zespołem i inspirowania go do realizacji złożonych zadań.

 • Dobre zdolności analityczne i dbałość o szczegóły.

 • Poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania i autonomię w ich realizacji.

 • Dobre umiejętności związane z komunikacją pisemną i ustną; umiejętność przedstawiania złożonych informacji technicznych z myślą o różnych odbiorcach w sposób jasny i zwięzły.

PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

 • Dobra znajomość dziedziny infrastruktury sieciowej i integracji systemów.
 • Dobra znajomość najważniejszych technologii internetowych.
 • Dobra znajomość komponentów infrastruktury IT.
 • Dogłębne zrozumienie tego, co stanowi motor napędowy jakości, najwyższe zorientowanie na klienta oraz dbałość o szczegóły.

PREFEROWANE KWALIFIKACJE

 • Certyfikaty branżowe, takie jak Cisco (CCNA, CCNP), Microsoft (MCP, MCSE), Linux (LPIC-1, LPIC-2).
 • Doświadczenie w administrowaniu środowiskami sieciowymi z klientami i serwerami opartymi na systemie Microsoft Windows i Linux.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zasobami IT i związanymi z nimi procesami zakupowymi.
 • Zaawansowana wiedza w zakresie obsługi wszystkich popularnych protokołów sieciowych i internetowych.
 • Doświadczenie w dziedzinie bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN / Wi-Fi).
 • Potwierdzona zdolność do uczenia się i stosowania nowych technologii.
 • Ponadto oczekujemy od kandydatów biegłej znajomości języka angielskiego, otwartego umysłu, chęci do nabywania nowych umiejętności i szacunku dla idei pracy zespołowej.
 • Ważne prawo jazdy oraz elastyczność rozumianą jako gotowość do podróży służbowych i pracy poza wyznaczoną lokalizacją.

Należy pamiętać, że kandydat nie musi spełniać wszystkich wymienionych wyżej oczekiwań. Każda kombinacja tych cech i kompetencji jest mile widziana! (Oczywiście im więcej, tym lepiej).


Firmie Amazon zależy na tworzeniu zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy. Będąc pracodawcą działającym zgodnie z polityką równych szans, nie dyskryminuje kandydatów i pracowników na podstawie rasy, pochodzenia narodowego, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, statusu weterana, niepełnosprawności, wieku lub innego prawnie chronionego statusu. Osoby niepełnosprawne, które zainteresowane możliwością zakwaterowania zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.amazon.jobs/en/disability/usSkładając CV i aplikację, upoważniasz firmę Amazon do przesyłania i przechowywania Twoich danych w globalnej bazie danych rekrutacji grupy Amazon oraz do ich udostępniania w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Drwal

25 Maj 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Nowa Ruda

wycinka drzew, konserwacja i dbanie o powierzony sprzęt Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: umiejętność obsługi pilarki łańcuchowej

Kierowca - Sprzedawca kat. C

25 Maj 2022

Bakoma Sp. z o. o.

dolnośląskie / Wałbrzych

Zakres obowiązków: Sprzedaż bezpośrednia produktów ogólnopolskiej Spółki. Obsługa stałych klientów na powierzonym obszarze. Budowanie długotrwałych relacji z klientem. Efektywne wprowadzanie nowych produktów. Wymagania: Miejsce zamieszkania w pobliżu...

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych

25 Maj 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Nowa Ruda

Prace polegające na wykonywaniu prac budowlanyvh dot. sieci wodno kanalizacyjnych i wodociągowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak