Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 68891

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3 w Świdnicy
•Budynek 3 kondygnacyjny bez windy
•Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
•Toaleta dla osób niepełnosprawnych
•Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku i pomieszczeń na parterze
•Wejście na teren urzędu od strony ul. Okulickiego
•Parking przy budynku z możliwością parkowania dla osób niepełnosprawnych

OFERUJEMY
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.535,61 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,7400) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa podatkowego
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym
 • Orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej
 • Ewidencjonowanie wydanych rozstrzygnięć w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o wydanych rozstrzygnięciach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

  Elektromechanik

  23 Paź 2020

  Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

  dolnośląskie / Środa Śląska

  Zapewnienie ciągłości procesu produkcji poprzez bieżące naprawy i diagnostykę maszyn produkcyjnych Wykonywanie napraw i przeglądów maszyn w zakresie mechanicznym i elektrycznym. Analiza przyczyn i skutków awarii podległych maszyn i urządzeń Realizacja...

  Robotnik gospodarczy

  23 Paź 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

  dolnośląskie / Jawor

  proste prace przy zieleni miejskiej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak

  Specjalistę ds. Transportu

  23 Paź 2020

  Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

  dolnośląskie / Środa Śląska

  koordynacja oraz realizacja działań związanych z terminową dostawą towarów do klientów, wyszukiwanie i negocjowanie najkorzystniejszych ofert transportowych na rynku, bieżące rozwiązywanie problemów związanych z odbiorem, transportem i dostawą oraz...