Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 78423

Warunki pracy

Praca biurowa, przy komputerze, w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy.


Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
Praca na pierwszym piętrze. Brak wind i podjazdów. Istnieje toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ewidencjonuje pisma jawne i niejawne wpływające i wypływające z komisariatu w celu właściwego obiegu dokumentów
 • przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne policjantom i pracownikom komisariatu w celu wsparcia w bieżącej pracy komendanta komisariatu
 • archiwizuje i przekazuje akta spraw do składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz do archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w celu właściwego gromadzenia i przechowywania wytworzonych materiałów
 • prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników i policjantów, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej w celu dostarczenia dla służb finansowych
 • sporządza informacje na temat terminowości załatwianych spraw w celu wyeliminowania ewentualnych zaległości
 • kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu komendantowi lub zastępcy komendanta komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • kopertuje pisma i dokumenty w celu przesłania do innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji zewnętrznych
 • sporządza krótkie pisma na komputerze na polecenie komendanta komisariatu w celu wsparcia pracy komendanta i innych pracowników komisariatu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

  Inżynier Robót Mostowych

  20 Cze 2021

  Mosty Łódź S.A.

  dolnośląskie / Kamienna Góra

  Kontrakt: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, Zadanie IV – od węzła Kamienna Góra Północ Opis stanowiska: nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót, ich zgodnością z wymaganiami kontraktu, dokumentacją oraz harmonogramem...

  Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

  20 Cze 2021

  TERMAT Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Środa Śląska

  Opis stanowiska: utrzymanie ruchu urządzeń linii produkcyjnej, bieżąca kontrola stanu technicznego udział w przeglądach okresowych diagnoza stanu maszyn analizowanie sprawności maszyn i urządzeń oraz ich naprawy Wymagania względem kandydatów:...

  Higienista Stomatologiczny / Higienistka Stomatologiczna

  20 Cze 2021

  LUX MED Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Wałbrzych

  Praca w Centrum Medycznym LUX MED w Wałbrzychu. Oferujemy: Współpracę z renomowaną firmą z branży usług medycznych, będącą liderem w Polsce; Komfortowe warunki – pracę w gabinecie wyposażonym w nowoczesny sprzęt w przyjaźnie zaaranżowanej...