Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 86785

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Praca w terenie

 • Budynek biurowy przy ul. Ogrodowej 15 w Wałbrzychu

 • Budynek 4-kondygnacyjny niepodpiwniczony (brak windy)

 • Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdu, brak windy (przy wejściu do budynku 2 schodki)

 • Brak toalet dla osób niepełnosprawnych

 • Przy budynku parking wewnętrzny dla pojazdów służbowych i prywatnych

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę celno-skarbową w celu weryfikacji przestrzegania przepisów prawa podatkowego i prawa celnego
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych
 • Sporządza w kontroli celno-skarbowej i w postępowaniu podatkowym protokoły oraz projekty pism, postanowień, wezwań, zawiadomień, wyników kontroli i decyzji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań komórki
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania
 • Współdziała z innymi organami w celu prawidłowego wykonywania zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

  Specjalista ds. Jakości

  30 Lis 2021

  IS-Polska Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Jawor

  Zakres obowiązków: Prowadzenie projektów wskazanych Klientów Nadzorowanie IMDSów od dostawców oraz do klientów Przygotowywanie PPAPów do klientów oraz pilnowanie terminów Nadzór i aktualizacja FMEA, planów kontroli oraz flow chartów Szkolenie podległego...

  Inżynier jakości

  30 Lis 2021

  IS-Polska Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Jawor

  Zakres obowiązków: Organizacja i monitorowanie codziennej pracy podległego zespołu Kontrolerów Jakości. Nadzór nad jakością procesu produkcji oraz produktu końcowego we współpracy z Działem Produkcji, pozostałymi działami wsparcia oraz Centralą firmy...

  Specjalista ds. zapewniania jakości dostawców

  30 Lis 2021

  IS-Polska Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Jawor

  Zakres obowiązków: Zarządzanie wadami materiału Zarządzanie reklamacjami dostawców. Organizowanie spotkań z dostawcami. Nadzorowanie działań wdrożonych przez dostawców (raporty 8D, PDCA itd.) Zgłaszanie niezgodności stwierdzonych podczas kontroli....