Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 87941

Warunki pracy


 • Praca biurowa, przy komputerze, w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy.

 • Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

 • Praca na parterze. Brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • przyjmuje przesyłki i ewidencjonuje je w celu właściwego obiegu
 • wysyła przesyłki i ewidencjonuje je w celu dostarczenia odpowiednim adresatom
 • nadaje przesyłki w urzędzie pocztowym w celu ich przekazania adresatom spoza resortu
 • sporządza dzienne obroty przesyłek przyjętych, przekazanych i wydanych w celu rozliczenia finansowego obrotu przesyłek
 • współpracuje przy nawiązywaniu umów z instytucjami z rejonu działania Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, uprawnionymi do korzystania z usług poczty specjalnej
 • prowadzi rejestr instytucji współpracujących z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu na podstawie zawartych umów w celu należytego obiegu przesyłek poza resortem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

  Księgowa / Księgowy

  05 Gru 2021

  TERMAT Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Środa Śląska

  Zadania: Dbałość o poprawny obieg dokumentów, Prowadzenie bieżących kontroli w obszarze materiałowo – surowcowym i produktów gotowych, Wykonywanie przelewów, księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z należnościami, Weryfikacja,...

  Księgowa / Księgowy

  05 Gru 2021

  TERMAT Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Środa Śląska

  Zadania: Dbałość o poprawny obieg dokumentów, Prowadzenie bieżących kontroli w obszarze materiałowo – surowcowym i produktów gotowych, Wykonywanie przelewów, księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z należnościami, Weryfikacja,...

  Projektant konstrukcji żelbetowych - prefabrykowanych

  05 Gru 2021

  Termat Sp. z o.o.

  dolnośląskie / Środa Śląska

  Opis stanowiska: Projektowanie i zatwierdzanie projektów konstrukcji prefabrykatów betonowych i żelbetowych wraz z ich optymalizacją w zależności od technologii wytwarzania. Opracowywanie i zatwierdzanie obliczeń i analiz projektowych. Nadzór nad...