Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Strzelin
Ogłoszenie o naborze Nr 121029

Warunki pracy

Praca przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Praca statyczna - przy monitorze ekranowym. Praca zarówno statyczna i dynamiczna na terenie urzędu i podległego  PP Wiązów.

Zakres zadań

 • Organizuje i koordynuje pracą Zespołu.
 • Administruje na poziomie lokalnym Komendy policyjnymi systemami informatycznymi.
 • Nadzoruje stan techniczny i poprawne funkcjonowanie sprzętu teleinformatycznego oraz zaopatruje w materiały eksploatacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządza dokumenatcję dotyczącą nadawania, zmiany, oraz odwoływania uprawnień do dostępu do policyjnych systemów informatycznych.
 • Dokonuje rejestracji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i innych aplikacjach.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu teleinformatycznego, będącego na wyposażeniu Komendy, w tym sprzętu powierzonego i prywatnego oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie.
 • Obsługa elektornicznego dziennika korespondencji , w zakresie Zespołu ds. Teleinformatyki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Technik utrzymania ruchu

31 maj 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Nowa Ruda

działania prewencyjne, bieżące usuwanie awarii, uruchomienie produkcji, modernizacja parku maszynowego, zamawianie , magazynowanie i przygotowywanie częsci zamiennych na gotowośc wymiany Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania...

Magazynier

31 maj 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Nowa Ruda

rozładunek i załadunek towaru Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Uprawnienia: obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z egzaminem UDT

Kamieniarz (do przyuczenia)

31 maj 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Nowa Ruda

praca przy obróbce kamienia - recznej i maszynowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: do przyuczenia w zawodzie