Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 121154

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wyjazdy służbowe krajowe,

 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • bierze udział w prowadzeniu spraw dotyczących realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym współuczestniczy w kontrolowaniu wykonawstwa robót
 • współuczestniczy w określaniu potrzeb w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • bierze udział w opracowaniu materiałów przetargowych w części technicznej na roboty utrzymaniowe
 • współuczestniczy w prowadzeniu Systemu Gospodarki Mostowej i ewidencji ilościowo – wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich
 • współpracuje z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

  Technik utrzymania ruchu

  31 maj 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

  dolnośląskie / Nowa Ruda

  działania prewencyjne, bieżące usuwanie awarii, uruchomienie produkcji, modernizacja parku maszynowego, zamawianie , magazynowanie i przygotowywanie częsci zamiennych na gotowośc wymiany Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania...

  Magazynier

  31 maj 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

  dolnośląskie / Nowa Ruda

  rozładunek i załadunek towaru Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Uprawnienia: obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z egzaminem UDT

  Kamieniarz (do przyuczenia)

  31 maj 2023

  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

  dolnośląskie / Nowa Ruda

  praca przy obróbce kamienia - recznej i maszynowej Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: do przyuczenia w zawodzie