Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 137249

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • prowadzeniu samochodu służbowego,
 • stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci , 
 • wyjazdy służbowe krajowe,
 • obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymaniem sygnalizacji świetlnych; współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z Policją i towarzystwami ubezpieczeniowymi określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy do szkód
 • opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego
 • przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienia publiczne
 • prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg
 • zbiera dane w systemach wymagających codziennego i okresowego generowania informacji
 • prowadzi sprawy dotyczące organizacji ruchu
 • uczestniczy w okresowych objazdach dróg z Policją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • Znajomość ustaw: ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wiedza merytoryczna: znajomość zagadnień z inżynierii ruchu, znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon
 • Obsługa pakietu MS Office (Excel i Word)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata, urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r., dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa Prawo Zamówień Publicznych
 • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadanie aktualnego zaświadczenia

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Serwisant

21 maj 2024

HYDROPURE POLSKA Sp. z o.o.

dolnośląskie / Kąty Wrocławskie

Główne obowiązki: montaż urządzeń do oczyszczania wody obsługa serwisowa przydzielonych klientów naprawy gwarancyjne Oczekiwania: własny samochód telefon

Serwisant

21 maj 2024

HYDROPURE POLSKA Sp. z o.o.

dolnośląskie / Ząbkowice Śląskie

Główne obowiązki: montaż urządzeń do oczyszczania wody obsługa serwisowa przydzielonych klientów naprawy gwarancyjne Oczekiwania: własny samochód telefon

Operator wózków widłowych

21 maj 2024

ManpowerGroup

dolnośląskie / Nowa Ruda

Zadania: Prowadzenie dokumentacji magazynowej Kontrola stanów magazynowych Transport wewnątrz zakładowy Załadunek i rozładunek transportów Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Wymagania: Uprawnienia UDT mile widziane Doświadczenie na stanowisku...