Technik Utrzymania Ruchu DT

Technik Utrzymania Ruchu DT
Miejsce pracy: Środa Śląska

Osoba na stanowisku Technik Utrzymania Ruchu ma zagwarantować terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie rozwiązań z zachowaniem przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa.

 

Synteza:
 • Utrzymuje w ruchu ciągłym maszyny i instalacji w obszarach produkcyjnych.
 • Zapewnia pełną sprawność techniczną urządzeń technologicznych.
 • Na bieżąco monitoruje poprawność działania i reaguje na awarie, urządzeń, maszyn wykorzystywanych do produkcji w strefach produkcyjnych OMAG, Betoniarnia MCT, WEMA; w obszarach Filigran, Belki, Nietypowe Schlosser, Opera.
 • Podejmuje niezbędne naprawy i usuwa usterki.
 • Zapewnia media zasilające linie produkcyjne.
 • Tworzy i aktualizuje dokumentację technologiczno-ruchową. Na bieżąco raportuje postępy wykonywanych prac.
 • Rozwiązuje problemy techniczne w sytuacjach awaryjnych.
 • Analizuje przyczyny awarii i podejmuje środki zapobiegawcze poprzez przekazywanie niezbędnych informacji do Koordynatora Obszaru w celu zaplanowania konserwacji, przeglądów, remontów maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe:
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Nadzorowanie wykonywanych prac przez serwisy.
 • Współpraca z dostawcami w czasie uruchamiania i odbioru maszyn i urządzeń poprzez udział w komisjach odbioru technicznego maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
 • Inicjowanie usprawnień procesu produkcji, udział w realizacji projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.
 • Wsparcie merytoryczne podczas planowanie zakupu części zamiennych.
 • Podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia i produkcji prefabrykatów.
 • Wspieranie głównego koordynatora DT w dążeniu do redukcji awaryjności maszyn.
 • Zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.
 • Stosowanie procedur i programów utrzymania ruchu oraz posługiwanie się dokumentacją techniczną i serwisową.
 • Diagnozowanie sprawności technicznej urządzeń technologicznych m.in. stosowanie wibrodiagnostyki, termografii ultradźwięków, pomiarów wartości elektrycznych, mierników oraz systemów diagnostyki i monitorowania poprawności działania urządzeń i maszyn.
 • Poprawne stosowania dobranych przez producenta i inżynierów odpowiednich środków (olejów i smarów) zapewniających wydajność maszyn i ich bezawaryjne działanie.
 • Przeprowadzanie kontroli gotowości do pracy maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych we wszystkich fazach produkcji.
 • Obsługiwanie systemów komputerowego zarządzania utrzymaniem ruchu linii produkcyjnych.
 • Natychmiastowe reagowanie na awarie maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
 • Dbałość o minimalizację nieplanowanych przestojów oraz optymalne wykorzystanie maszyn.
 • Wykonywanie planowych przeglądów i remontów maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
 • Aktualizowanie dokumentacji technologiczno-ruchowej.
 • Przekazywanie raportów dotyczących postępów wykonywanych prac.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Umiejętności:
 • Dobra znajomość programów Excel, Word, itp.
 • Bardzo dobra znajomość budowy maszyn.
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, mechanicznych.
 • Umiejętność analizy przyczyn awarii.
 • Znajomość suwnic.
 • Znajomość działania układów hydraulicznych, pneumatycznych.
 • Znajomość działania elektrozaworów.
 • Znajomość funkcjonowania systemów automatyki (sensory optyczne, indukcyjne, tensometry).
 • Znajomość działania serwonapędów, silników.
 • Uprawnienia SEP do 1 kV E1 (eksploatacja, obsługa, konserwacja, remonty).
 • Uprawnienia SEP E2 (eksploatacja, obsługa, konserwacja, remonty).
 • Uprawnienia UDT na UTB.
 • Znajomość działania kruszarki bębnowe, szczękowej, przenośników taśmowych, wibro prasy, maszyny paletyzujących, sprężarek, giętarek-prościarek, zgrzewarek do zbrojeń, nagrzewnice.
 • Znajomość obsługi maszyn produkcyjnych: węzła betoniarskiego, WEMA, OMAG Mokra, OMAG Sucha, Opera, Kruszarki, prościarki, itp.
 • Znajomość urządzeń elektrycznych budynkowych i około zakładowych.
 • Znajomość doboru i działania aparatów elektrycznych.
 • Znajomość procedur bezpiecznej pracy.
 • Znajomość infrastruktury budynkowej i systemów budynkowych.
Poproszę o umieszczenie na CV następującej klauzuli.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aplikacje niezawierające wymaganej klauzuli nie będą uczestniczyły w procesie rekrutacji.

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Robotnik gospodarczy

23 wrz 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie

dolnośląskie / Niemcza

prace gospodarczo- porządkowe na terenie miasta i gminy Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne:

Specjalista sprzedaży internetowej

23 wrz 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

dolnośląskie / Kamienna Góra

Kompleksowa obsługa procesu sprzedażu przez Internet; wg. programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera Wymagania inne: Komunikatywność, skrupulatność; sprawne poruszanie się w...

Referent

23 wrz 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

dolnośląskie / Świdnica

według wniosku Wymagania inne: